(ĐTCK) CTCP CNG Việt Nam (mã chứng khoán CNG - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2022 với kết quả lợi nhuận vượt 44% kế hoạch năm.

Trong quý IV, sản lượng khí CNG đạt 76,29 triệu Sm3, do đó, CNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 925,8 tỷ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm. Giá vốn cũng tăng 3%, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt hơn 85,9 tỷ đồng, tăng 14,22% so với quý IV/2021.

Kỳ này, doanh thu tài chính của Công ty đạt hơn 3,2 tỷ đồng, gấp 3,53 lần cùng kỳ năm trước, kéo theo chi phí tài chính cũng lên hơn 1,4 tỷ đồng, gấp 14 lần. Trong khi chi phí bán hàng giảm nhẹ về hơn 11,36 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng tới 80%, lên 33,7 tỷ đồng.

Kết quả, CNG Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 35,6 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với lợi nhuận quý IV/2021.

Kết quả kinh doanh những năm gần đây của CNG. (Nguồn: Wichart.vn)

Lũy kế cả năm 2022, Công ty ghi nhận sản lượng khí CNG đạt 314,79 triệu Sm3. Theo đó, doanh thu thuần đạt 4.185,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 126,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 54% so với thực hiện năm 2021.

Năm 2022, Công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 3.236 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng. Kết quả, CNG đã vượt 29,3% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CNG đạt 1.280,9 tỷ đồng, tăng 14,1% so với hồi đầu năm. Trong đó, Công ty đang nắm giữ gần 29 tỷ đồng tiền mặt và 352 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 175%, lên 94,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng hơn 7%, lên 471,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng 17,3%, lên 704 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí phải trả ngắn hạn tăng gấp 6 lần, lên hơn 33,78 tỷ đồng. Ngoài ra còn vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn lần lượt gấp 2,4 lần và 11,3 lần, lên 22,5 tỷ đồng và 47,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm còn 137,5 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh ở mức dương 189 tỷ đồng.

Sang năm 2023, ban lãnh đạo cho biết Công ty sẽ tăng cường công tác dự báo, đánh giá khả năng cấp khí cho từng giai đoạn, từng khu vực làm cơ sở xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ liên tục cập nhật, bám sát tiến độ nhập khẩu LNG của Tổng Công ty và nhu cầu sản xuất kinh doanh để đầu tư phù hợp, kịp thời. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản trị.

Bài đọc nhiều