Khi một con côn trùng hoặc nhện bò dọc lá tiếp xúc với lông nhỏ, cái bẫy sẽ khép lại.

Bài đọc nhiều